RD Series - zrobotyzowana stacja do cięcia profili

RD Series

Uniwersalny palnik acetylenowo-tlenowy do cięcia i wycinania dowolnych kształtów w różnych rodzajach profili. Również system załadunku i rozładunku gotowych elementów jest w pełni zautomatyzowany.

 

  - Ekonomiczny palnik acytelowo - tlenowy do nacinania profili w 3 płaszczyznach.

 - Zakres pracy: 1200mm x 500mm

 - Wariantowo może być zastosowany palnik plazmowy do nacinania rur i profili

  - System pomiarowy składający się z wózka i chwytaka zapewnia dużą szybkość i precyzję pozycjonowania. Istnieje możliwość zintegrowania palnika z linią do owiercania profili.