Cyfryzacja w śrutowaniu – ROSLER Smart Solutions

Baner: Cyfryzacja w śrutowaniu – ROSLER Smart Solutions

Cyfryzacja w obróbce strumeniowo ściernej

Rösler Smart Solutions – Innowacyjne rozwiązania w zakresie:  cyfryzacja w śrutowaniu (dla procesów obróbki strumieniowo-ściernej ) i masowej obróbki końcowej

 

Podczas gdy cyfryzacja zadomowiła się już w różnych sektorach przemysłu, w przemyśle obróbki powierzchni, szczególnie w zakresie obróbki strumieniowo-ściernej i masowej obróbki końcowej, nie jest ona jeszcze zbyt powszechna. Aby wspierać cyfrową transformację w tych obszarach, firma Rösler Oberflächentechnik GmbH opracowuje nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie cyfryzacji. Działania Rösler Smart Solutions koncentrują się na kompleksowym monitorowaniu i sterowaniu procesami roboczymi i produkcyjnymi oraz na inteligentnym łączeniu i przetwarzaniu odpowiednich danych. Tworzy to wartość dodaną dla użytkowników urządzeń i stanowi ważny kamień milowy w cyfryzacji obróbki strumieniowo-ściernej i masowej obróbki końcowej. Pierwsze pakiety digitalizacyjne będą dostępne do użytku komercyjnego wiosną 2021 roku. Dalsze rozwiązania dla portfolio urządzeń marki Rösler “AM Solutions – technologia obróbki końcowej 3D” są już w fazie planowania.

 

Cyfryzacja i inteligentnie powiązane procesy pracy i produkcji są obecnie tematami bardzo popularnymi. Ogólnie rzecz biorąc, rozwój w tej dziedzinie koncentruje się na poprawie jakości i wydajności w bardziej elastycznym środowisku produkcyjnym, osiąganiu lepszych wyników finansowych i generowaniu stałego wzrostu. Celem nadrzędnym jest oczywiście zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i dostosowanie go do przyszłości.

Trend ten stawia również nowe wyzwania przed dostawcami maszyn do obróbki powierzchni. Aby stworzyć wartość dodaną dla użytkowników urządzeń, należy opracować inteligentne rozwiązania, które – przy użyciu dedykowanych czujników – zbierają i oceniają precyzyjnie zdefiniowane dane o urządzeniach i procesach.

Korzyści z Rösler Smart Solutions

Dotychczasowe rozwiązania dla obróbki strumieniowo-ściernej i masowej obróbki końcowej ograniczały się do samodzielnych systemów bez możliwości połączenia w sieć lub z bardzo ograniczonymi możliwościami. Aby promować cyfryzację własnego asortymentu urządzeń, firma Rösler Oberflächentechnik GmbH aktywnie pracuje nad rozwojem odpowiednich rozwiązań pod nazwą handlową “Rösler Smart Solutions”. Ostatecznym celem firmy jest uczynienie procesów bardziej przejrzystymi i zredukowanie ich kosztów, aktywne monitorowanie procesów, aby opracować propozycje konkretnych działań i na podstawie już zarchiwizowanych danych umożliwić szybką korektę odchyleń i usterek urządzeń. Wszystko to ma na celu stworzenie inteligentnego systemu sterowania procesami i urządzeniami, który umożliwia również sporządzanie różnorodnych prognoz zużycia i eksploatacji. Ponadto, dzięki nowemu pakietowi inteligentnych rozwiązań firma chce osiągnąć optymalne wykorzystanie zasobów, a tym samym przyczynić się do poprawy efektywności kosztowej. Oczywiście, takie podejście pomoże również udokumentować wszystkie istotne warunki wyposażenia i procesu, co jest już wymogiem w przemyśle samochodowym i lotniczym, jak również w firmach zajmujących się inżynierią medyczną.

 

Początek cyfryzacji w portfolio produktów firmy Rösler

Firma zamierza szybko wprowadzić cyfryzację asortymentu urządzeń Rösler. Obejmuje ona rozwiązania w zakresie obróbki masowej i śrutowania oraz markę Rösler “AM Solutions – technologia obróbki końcowej 3D” do automatycznej obróbki końcowej elementów drukowanych 3D.  W pierwszej fazie pakiet cyfryzacji dla całego zakresu urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej będzie zawierał moduły oprogramowania i sprzętu w obszarach jakości obrabianych elementów, parametrów pracy i konserwacji. Moduły te mogą być używane indywidualnie lub jako całe pakiety i dlatego są idealne dla specyficznych strategii cyfryzacji klienta. Pierwsze rozwiązanie w dziedzinie masowej obróbki końcowej dotyczy czyszczenia i recyklingu wody procesowej za pomocą wirówek. Na tablicy rozdzielczej wyświetlane będą wszystkie istotne dane dotyczące sprzętu i procesu, a użytkownik będzie mógł uzyskać sugestie dotyczące natychmiastowych działań naprawczych w przypadku wykrycia problemów lub odchyleń.

Wszystkie opisane powyżej rozwiązania Rösler Smart Solutions będą dostępne do wiosny 2021 roku i będą regularnie aktualizowane. Stanowią one jedynie początek dalszego rozwoju w dziedzinie cyfryzacji, który obejmie całe portfolio urządzeń firmy Rösler Oberflächentechnik GmbH, w tym markę “AM Solutions – technologia obróbki końcowej 3D”.

Od ponad 80 lat prywatna firma Rösler Oberflächentechnik GmbH jest aktywnie zaangażowana w dziedzinie przygotowania i obróbki końcowej powierzchni. Jako światowy lider rynku oferujemy kompleksowe portfolio urządzeń, materiałów eksploatacyjnych i usług w zakresie masowej obróbki powierzchni i technologii obróbki strumieniowo-ściernej dla szerokiego spektrum różnych gałęzi przemysłu. Nasz asortyment około 15 000 materiałów eksploatacyjnych, opracowany w centrach testowych na całym świecie, służy naszym klientom do rozwiązywania ich indywidualnych potrzeb w zakresie obróbki wykończeniowej. Pod marką AM Solutions oferujemy liczne rozwiązania sprzętowe i usługi w zakresie wytwarzania addytywnego/druku 3D. Akademia Rösler jako centralny ośrodek szkoleniowy oferuje praktyczne seminaria na temat masowej obróbki końcowej i obróbki strumieniowo-ściernej, lean management oraz wytwarzania addytywnego.  Obok niemieckich zakładów produkcyjnych w Untermerzbach/Memmelsdorf i Bad Staffelstein/Hausen grupa Rösler dysponuje globalną siecią 15 oddziałów produkcyjnych/sprzedażowych oraz 150 przedstawicielstw handlowych.

 

więcej na www.aweixm.pl/rosler