AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU STALI:  WĄSKIE GARDŁA  I EKSPLOZJA KOSZTÓW

 Obecnie na rynku światowym mamy do czynienia z poważnymi problemami z dostawami, a co za tym idzie z ogromnym wzrostem cen surowców. Przyczyny leżą przede wszystkim w skutkach pandemii COVID-19:

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU STALI:  WĄSKIE GARDŁA  I EKSPLOZJA KOSZTÓW

 Obecnie na rynku światowym mamy do czynienia z poważnymi problemami z dostawami, a co za tym idzie z ogromnym wzrostem cen surowców. Przyczyny leżą przede wszystkim w skutkach pandemii COVID-19:

Niedobór surowców

Ceny surowców i składników stopowych niezbędnych do produkcji stali w niektórych przypadkach podwoiły się (np. rudy żelaza) lub znacznie wzrosły (np. o 70% w przypadku złomu stalowego).

Spadek produkcji stali surowej

W 2020 r. produkcja surowej stali w Europie spadła o 10-20%. Nawet jeśli obecnie produkcja ponownie znacząco wzrosła, to i tak jest ona znacznie poniżej długoterminowej średniej. Skutkiem tego jest ogromne wydłużenie czasu dostaw, co z kolei ma negatywny wpływ na zdolność producentów z branży budowy maszyn do realizacji dostaw.

Ceny stali

Sytuacja ta doprowadziła do eksplozji cen stali, które osiągnęły niespotykany dotąd poziom na całym świecie. Ma to również wpływ na ceny gorącej szerokiej taśmy, która jest kluczowym surowcem do produkcji naszych pił taśmowych.  Poniższa grafika pokazuje, jak gwałtownie wzrosły ceny stali od czasu kryzysu koronowego. O ile wcześniej cena rzeczywiście nieznacznie spadła, to od czerwca 2020 r. odnotowaliśmy ogromny wzrost.

Przegląd cen stali w ciągu ostatnich 5 lat w € / t:

Źródło: https://www.boursorama.com/bourse/matieres-premieres/cours/_HR/

 

Przegląd cen stali w latach 2020-2021 w € / t

Źródło: https://www.boursorama.com/bourse/matieres-premieres/cours/_HR/

Handel światowy

Regulacje w handlu światowym również obecnie znacznie utrudniają handel stalą. Wysokie taryfy celne uniemożliwiają import na dużą skalę do Europy, podczas gdy np. Chiny starają się zatrzymać produkty własnej produkcji stali w kraju. Poza tym, nie tylko w Europie, produkcja stali została znacznie ograniczona z powodu covid-19.

 


 

Działania WIKUS

 

Zdolność do realizacji zamówień dzięki kompleksowym działaniom

Niestety, obecnie nie można przewidzieć, kiedy rynek stali się ustabilizuje.

Oprócz stali również inne surowce, takie jak tworzywa sztuczne czy drewno, są dotknięte ogromnymi podwyżkami cen i utrudnieniami w dostawach, co jeszcze bardziej pogarsza sytuację w produkcji pił taśmowych.

Partnerstwo z naszymi klientami jest dla nas bardzo ważne, dlatego też w firmie WIKUS pracujemy z całych sił, aby móc nadal dostarczać Państwu nasze rozwiązania w zakresie cięcia w dotychczasowej jakości. Do tej pory dzięki szeroko zakrojonym działaniom udało nam się utrzymać zdolność do realizacji dostaw, a tym samym produktywność naszych klientów, jak również stabilność cen.

Stale inwestujemy w zwiększenie produktywności, aby zagwarantować stabilność cen, a jednocześnie zwiększamy nasze moce produkcyjne, aby zapewnić zdolność do realizacji dostaw. Ponadto znacznie zwiększyliśmy ilość zamawianej stali surowej i innych surowców, dzięki czemu również tutaj ponosimy koszty wzrostu cen surowców.

Kolejne kroki

W ciągu ostatnich kilku miesięcy WIKUS zdołał dzięki opisanym działaniom uda się nam zamortyzować znaczną część wzrostu cen i wąskich gardeł w handlu stalą i mimo dużych inwestycji był w stanie utrzymać ceny na stabilnym poziomie, jednak korekta cen stała się konieczna.

Jednakże obecnie nie widać końca kryzysu stalowego; analitycy zakładają, że sytuacja nie zmieni się przynajmniej do 2022 roku. Z tego powodu jesteśmy teraz niestety zmuszeni przenieść część kosztów na Państwa, aby utrzymać naszą zdolność do realizacji dostaw.

 

Korekta cen

W związku z opisaną sytuacją korekta cen stała się konieczna i  poinformujemy o szczegółach naszych partnerów. Służy to wyłącznie do wyrównania znacznie podwyższonych cen surowców.

 

WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG

Melsunger Str. 30
D-34286 Spangenberg
Germany