System Ejektor

Ejector - System

System EJECTOR - jest odmianą sytemu BTA . Stosuje się go głownie na obrabiarkach zadaniowych ,
niemniej tą metodę obróbki można adoptować do obrabiarek konwencjonalnych oraz centrów
obróbkowych. Chłodziwo jest podawane do strefy skrawania między wewnętrznym otworem drąga
zewnętrznego oraz drągiem wewnętrznym ( system podwójnego drąga). Następnie chłodziwo wraz z
wiórami wraca poprzez otwór wewnętrznego drąga . W metodzie tej nie ma potrzeby uszczelnienia części
obrabianej.
System ten stosuje się do wykonywania otworów w zakresie 18,40 - 200 mm , o głębokości powyżej
100 x D . począwszy od średnicy D min=18 mm – jest możliwe stosowanie głowic z wymiennymi
płytkami skrawającymi oraz prowadnikami.